Informacja o podziale

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2019 r. Zarządy spółek IIC Retail sp. z o.o. oraz CL 116 sp. z o.o. (finalnie: Skorosze Plaza sp. z o.o.) podpisały plan podziału IIC Retail sp. z o.o. Szczegółową treść planu podziału zamieszczono poniżej: